Slide 2
การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

การส่งสินค้าภายในประเทศ

เราจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วยบริการของบริษัทเอกชน โดยท่านสามารถเช็คสถานะจัดส่งสินค้าออนไลน์ และจะได้รับของภายใน 5-7 วัน หลังจากที่ได้รับการชำระเงิน

การรับสินค้าด้วยตัวเอง

ลูกค้าสามารถนัดรับสินค้า หรือใช้บริการรถรับจ้างในการรับสินค้า โดยทางลูกค้าชำระค่าบริการด้วยตัวเอง และนัดหมายกับทางเราวันและเวลารับของ

การส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เราจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วยบริการของ TNT สำหรับขนส่งทางอากาศ ค่าบริการขึ้นอยู่กับน้ำหนักและจำนวนของสินค้าตามอัตราค่าบริการ ตามปลายทางของแต่ละประเทศ ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ค่าภาษีนำเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสินค้าและค่าขนส่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับปลายทางแต่ละประเทศ