แจ้งชำระเงิน

ชื่อบัญชี : นพิษฐา ติยะพานิชกุล
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 045-560156-6